Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 9

Wodzian chloru

Wodzian chloru

Nawet w niskiej, np. pokojowej temperaturze wodziany ubożeją powoli w wodę; gdy prężność zawartej w nich wody przekracza prężność pary atmosferycznej, mówimy, że kryształy wietrzeją, wtedy tracą one barwę, przezroczystość.

Nie od rzeczy będzie uczynić krótką wzmiankę o wodzianach pierwiastków; dla przykładu przytoczymy wodzian chloru Cb, 8H2O, wodzian bromu Brs, IOH2O, obydwa powstają w niskiej temperaturze w postaci kryształów, z których pierwszy dysocjuje się już w 9,6 stopniach, drugi w 6,2 stopniach pod ciśnieniem 760 mm; pod zwiększonym ciśnieniem są one nieco trwalsze.

Woda ,,konstytucyjna“. W dotychczasowych przykładach widzieliśmy stopniowy, wzrost więzi wody z innymi substancjami, w każdym razie więź tę rozerwać można było względnie łatwo, ogrzewając niezbyt wysoko czyli zużywając niewiele energii cieplnej. Ale są związki z wodą, z których ta nie wydziela się nawet w bardzo wysokiej temperaturze, albo przynajmniej dopiero przy bardzo dużym nakładzie energii cieplnej; w takich związkach woda zatraca całkowicie swój charakter, składniki jej stają się cegiełkami nowej budowli.