Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 7

Wodziany. Z nasyconego na gorąco roztworu po ostudzeniu wydziela się rozpuszczona substancja w stanie stałym, często w postaci kryształów, które nie zawsze ale nierzadko zawierają wodę „krystalizacyjną”. Okazuje się, że na mol substancji bezwodnej przypada stale określona masa wody, odpowiadająca molowi wody lub jego wielokrotności tj. 18 gr. Tak w sodzie „krystalicznej” mamy na cząsteczkę węglanu sodowego, 10 cząsteczek wody. W tym połączeniu cząsteczki wody z cząsteczką węglanu występują w ściśle określonym stosunku, jak atomy w cząsteczce prostego związku chemicznego, tworzą one większą skomplikowaną cząsteczkę.

Ponieważ ani węglan, ani woda nie rozporządza wolnymi wartościowościami, dlatego zmuszeni jesteśmy wprowadzić pojęcie wartościowości dodatkowej (Werner). Cząsteczki związków prostych łączą się na utwory złożone – „związki cząsteczkowe” – i z innymi cząsteczkami – nie tylko wody. Związki z wodą najlepiej zwać wodzianami, zależnie od ilości cząsteczek wody zwiemy je – 1-wodnymi, 2-wodnymi i t. d.