Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 2

Trzeba podkreślić jeszcze, że zwilżaniu węgla towarzyszy wywiązywanie się ciepła: około 7 kalorii gramowych na 1 gr; sproszkowana glinka, zwilżona wodą, daje 2,5 kalorii.

To ciepło, wywiązujące się przy zwilżaniu, każe dopatrywać się przejścia wody ze stanu gazowego czy ciekłego w jakiś odmienny stan fizyczno-chemiczny. Swoisty stan tego rodzaju okazuje woda w układach z najprzeróżniejszymi substancjami w roztworach. Proces rozpuszczania substancji w wodzie daje układ jednolity 2-ch substancji.

W takim układzie więź substancji nie jest trwała i zmiana własności nieznaczna. Woda, zawierająca rozpuszczone substancje, wrze w temperaturze, niezbyt odległej od swej temperatury wrzenia. Gęstość roztworu substancji lżejszej od wody jest niższa od gęstości samej wody, np. alkoholu w wodzie, roztwory substancji gęstszych od wody mają gęstość większą od wody: woda morska słona jest gęstsza od słodkiej. Roztwory wodne budzą wielkie zainteresowanie, gdyż powstają one w ziemi, w roślinach, zwierzętach, w laboratoriach, fabrykach; posiadają bardzo doniosłą rolę w procesach chemicznych, gdyż substancja w roztworze znajduje się w bardzo dogodnych warunkach dla reakcji chemicznej: ruchliwości i rozdrobnienia, skąd słynne twierdzenie alchemików: corpora agunt nisi soluta tj. ciała reagują tylko w roztworach. W wodzie rozpuszczają się mniej lub więcej najprzeróżniejsze substancje: stałe, ciekłe, gazowe. Substancja stała traci zwięzłość swą, gaz – swą prężność w pewnej mierze. Wszystkie substancje w roztworach zbliżają się do stanu gazowego. Teoria roztworów Vant Hoffa przenosi prawa gazów na roztwory.