Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 10

Ciepła tego wystarcza, aby przy mieszaniu tlenku wapnia z lodem podnieść temperaturę do 100°. Wytworzony związek – wodorotlenek wapnia dysocjuje się dopiero w 4.50°; wodorotlenki metali alkalicznych, jak NaOH, KOH nie wydzielają wody nawet w bardzo wysokiej temperaturze, kiedy się ulatniają. Przypomnieć godzi się, że te właśnie wodorotlenki należą do mocnych zasad. Podobnie, jak tlenki metali, reagują z wodą tlenki niemetali, tworząc kwasy.

Pięciotlenek fosforu wiąże się z wodą najpierw na kwas metafosforowy, przy czym wydziela się 35,6 kal. wiadomo, że prócz metafosforowego otrzymujemy jeszcze kwas pyrofosforowy, ortofosforowy, z których każdy następny zawiera o jedną cząsteczkę wody więcej od poprzedniego. Kwasy te tracą wodę w różnych temperaturach, przechodząc w coraz uboższy w wodę związek, wreszcie w bezwodnik.

Działanie rozkładowe wody hydroliza. Prawie wszystkie sole – wyjątek stanowią sole metali alkalicznych i mocnych ziem alkalicznych z mocnymi kwasami – dają w roztworach wodnych reakcję kwaśną lub alkaliczną (zasadową). Przyczyną tego jest rozkład soli przez wodę, zwany hydrolizą. Jest to podwójna wymiana substancji rozpuszczonej z jonami, jakie daje woda. Charakter tej przemiany najczęściej da się określić jako proces odwracalny.