Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 1

Woda zachowuje się wobec innych substancji bardzo rozmaicie; z jednymi łączy się w bardzo liczne kombinacje, z innymi tworzy ściśle określone trwałe związki, raz oddziaływa fizycznie, to znowu wywołuje przemianę chemiczną.

Liczne substancje przyciągają wodę mechanicznie, woda przylega do ich powierzchni, wsiąka w nie, ulega wchłonieniu – absorpcji.

Piasek, glina, gleba nasiąka wodą tak, jak gąbka, sukno, wata, bibuła. Wodę, mechanicznie zatrzymaną np. w tkaninie, można wydzielić wyciskaniem, odwirowaniem itd., ale nawet tak zwane suche przedmioty zachowują jeszcze wodę (wilgoć), tę usunąć można, ogrzewając je do 100° albo umieszczając pod kloszem nad substancjami, przyciągającymi wodę w tak zwanych eksykatorach, stosowanych w laboratorium chemicznym. Woda, wchłaniana przez suche substancje, zwie się higroskopijną. Masa wody higroskopijnej w substancji zależy od stopnia wilgoci powietrza. W suchym powietrzu, w próżni woda higroskopijną paruje, ogrzanie zwiększa prężność pary, a więc sprzyja parowaniu, suszeniu. Niektóre substancje, jak pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy stężony, ziarnisty chlorek wapnia, prażony siarczan miedzi przyciągają silnie wodę i służą do osuszania, przy czym pierwsze rozpływają się, kwas siarkowy się rozcieńcza – staje się lżejszym, ruchliwszym, siarczan miedzi z białawego staje się niebieskim. Zdolność wchłaniania bywa różna: powietrze, nad chlorkiem wapnia suszone, oddaje jeszcze wilgoć kwasowi siarkowemu, najskuteczniej osusza je pięciotlenek fosforu.