Woda naturalna cz. 5

Para wodna jest gazem przezroczystym, niewidzialnym jak powietrze. Mgła, którą widzimy ponad wrzącą wodą, składa się z drobnych kropelek ciekłej wody. Niewidzialna para wodna unosi się w powietrzu, pewna przestrzeń może zawierać określone maximum pary wodnej, zależnie od temperatury i wtedy mówimy o nasyceniu przestrzeni. Para wysycająca przestrzeń w danej temperaturze, posiada maximum prężności.

W 100° C prężność pary wodnej równa się 760 mm słupa rtęci, t. j. ciśnieniu jednej atmosfery, czyli ciśnieniu, ciążącemu na powierzchni wody, wtedy ta wrze. Ody ciśnienie zewnętrzne wzrasta ponad atmosferę, prężność pary wrzącej musi również wzrosnąć, temperatura wrzenia musi się podnosić.

Temperatura 365,3° zowie się temperaturą krytyczną, odpowiada jej ciśnienie krytyczne 194,6 atmosfery. W tych warunkach gęstość wody ciekłej i pary wodnej równoważą się, odtąd niema różnych stanów, woda nie może się skroplić.

Gram wody w 100° C pod ciśnieniem 1 atmosfery posiada objętość 104 cm3 gram pary wodnej w tej temperaturze zajmuje 1651 cm.