Woda naturalna cz. 4

Barwa wód naturalnych waha się między mocnym błękitem a jasną zielenią: w głębinach przeważa czysty błękit, przy brzegach w wodach płytkich, gdzie rozwija się świat organiczny, występuje barwa zielona w różnych odcieniach; substancje nieorganiczne pochodzenia lądowego nadają barwę żółtawą.

W górskich jeziorach pochodzenia lodowcowego, jak „Morskie Oko” w Tatrach przeważa tern wyraźniejszy błękit, im one są uboższe w substancje organiczne.

Woda zestala się na lód w 0° C, zamienia się w parę – wrze – w 100° C pod ciśnieniem 1 atmosfery, zestalając się rozszerza swą objętość o 9%, 1 dm3 lodu waży 920 gr. Dlatego lód pływa po wodzie, gdy stały ołów tonie w stopionym ołowiu. W 4° C woda posiada największą gęstość, ciężar 1 dm wody w 4° C stanowi jednostkę ciężaru, zwaną kilogramem. Ilość ciepła, potrzebną do ogrzania 1 kg wody o 1° C (od 15° do 16° C). uważamy za jednostkę ciepła – kalorię kilogramowa. Do zamiany lodu o t. 0° C w wodę o 0° C potrzeba 80 kalorii, do zamiany wody ciekłej w 100° w parę o tej samej temperaturze 528,6 kalorii powyższych na kilogram.