Woda naturalna cz. 3

Ważną rzeczą dla czystości wody jest materiał. z którego zrobione są naczynia do gotowania i przewody do zagęszczania (kondensacji) pary wodnej. Najlepiej nadaje się do tego platyna, srebro, cyna; szkło ulega silnemu zgryzieniu przez wodę i zanieczyszcza. Naczynia szklane do przechowywania wody destylowanej powinno się poddać działaniu prądu pary wodnej, wtedy na powierzchni szkła wytwarza się warstwa krzemionki, prawie nierozpuszczalna w wodzie.

Wodę „chemicznie czystą” przechowywać należy w naczyniach zatopionych bez dostępu powietrza. Woda czysta nie daje po odparowaniu najmniejszego osadu, w takiej wodzie nie rozwija się pleśń, jak to się dzieje w wodzie surowej lub raz tylko przedestylowanej podczas ogrzewania nie wydziela ona pęcherzyków gazu, od kropli roztworu, nadmanganianu potasu zabarwia się wyraźnie. Doskonałym sprawdzianem czystości wody jest oznaczenie przewodnictwa elektrycznego: woda czysta jest bardzo złym przewodnikiem elektryczności, obecność domieszek najmniejszych zmienia od razu stan rzeczy.

Woda czysta jest bez zapachu i smaku, obserwowana w cienkiej warstwie wydaje się prawie bezbarwną, w warstwie zaś dostatecznie grubej ma kolor błękitny, o ile nie zawiera domieszek i zabezpieczona jest od wpływu refleksów.