Woda naturalna cz. 2

W ten sposób otrzymujemy wodę, wolną od substancji nielotnych, rozpuszczonych w niej. od cieczy na tej drodze nie zawsze udaje się wodę uwolnić.

Woda destylowana nie jest bezwzględnie czysta. Wprawdzie substancje stale, rozpuszczone w wodzie, tak zwane zanieczyszczenia nielotne, pozostają w naczyniu, z którego destylujemy wodę, ale gazy wydzielają się częściowo razem z parą wodną i przy oziębianiu rozpuszczają się znowu w skroplonej wodzie, również niektóre substancje organiczne przechodzą do destylacji. Woda destylowana, jaką otrzymujemy w ogromnej ilości w instalacjach przemysłowych (woda kondensacyjna), zawiera mniejsze łub większe ilości olejów smarnych.

Specjalnych zabiegów wymaga destylacja wody do badań naukowych fizycznych i chemicznych. Do wody, którą mamy destylować, dodajemy trochę ługu potasowego i nadmanganianu potasowego, przez co pozbawiamy wodę kwasu węglowego, siarkowodorowego i związków organicznych; ślady amoniaku zatrzymujemy przy ponownej destylacji w obecności kwasu siarkowego i kwaśnego siarczanu potasu. Jeżeli jeszcze odrzucić pierwszą porcję destylatu, która może zawierać gazy rozpuszczone, a zbierać dopiero następne, wtedy można otrzymać wodę doskonale czystą. Taka woda, stykając się z powietrzem, rozpuszcza znowu nieco tlenu, azotu i dwutlenku węgla, ale te można zawsze wydalić przez gotowanie.