Woda naturalna cz. 1

W przyrodzie niema wcale wody zupełnie czystej, tj. substancji jednolitej, złożonej z wodoru i tlenu. Woda naturalna stanowi właściwie mieszaninę – układ wody i nieraz dość licznych innych substancji. Z tych jedne, jak np. piasek, glina, wapień, szczątki roślinne, zwierzęce unoszą się w wodzie, jako zawiesina. męty; męty z czasem, gdy wodę zostawić w spokoju, opadają na dnie naczynia, tworząc osad. Od zawiesiny, od osadu oddzielamy wodę, zlewając ją ostrożnie, przy czym staramy się nie poruszać osadu; taka czynność – zwie się dekantacją. Pewniej, dokładniej osiągamy to oddzielanie przez sączenie (filtrowanie). Polega ono na przepuszczaniu wody przez porowatą substancję, np. przez bibułę, gdy chodzi o nie wielkie ilości wody: woda przechodzi przez pory bibuły, zawiesina – osad – zatrzymuje się na sączku.

Prócz zawiesiny w wodzie mamy jeszcze substancje dla oka niewidoczne, rozpuszczone w niej, tych sączenie nie oddziela; uwolnić od nich wodę możemy przez destylację, inaczej przekraplanie wody, przepędzanie: w kolbie zamieniamy wodę ciekłą na parę przez ogrzewanie do wrzenia, w przewodzie, oziębionym umyślnie prądem zimnej wody, skraplamy parę i zbieramy w odbieralniku skroploną wodę, jako destylowaną.