Woda jako czynnik geologiczny cz. 4

W dotychczasowym zarysie działalności wód uwzględniliśmy jej skutek niszczący, destrukcyjny. Zaznaczyć należy od razu, ze mszcząc skałę w jednym terenie, z materiału skruszonego woda buduje nowe utwory w danym miejscu. Rzeka, wypływająca ze szczytu góry, pozostawia u jej podnóża większe masy skalne różnych wymiarów, tworząc rumowisko. Z odłamków skalnych, które woda bieżąca znosi dalej, powstają różne bloki kanciaste, zaokrąglone (otoczaki), żwir. piasek, muł. Wszystkie te okruchy skalne składają się na osady napływowe. Ody te gromadzą Sie w znacznej ilości, dno rzeki się podnosi, i rzeka osobliwie podczas powodzi może sobie wydrążyć nowe łożysko.

Napływowe osady, nanoszone przez powodzie, pustoszą często kraje, ale napływy regularne stają się źródłem bogactwa narodowego, jak napływy Nilu. Stale buduje osady napływowe rzeka u swego ujścia, gdzie prąd wody staje się coraz powolniejszym, przy ujściu do morza dzieje się to wtedy, kiedy morze nie jest zwykle zbyt wzburzone.

Utwory napływowe u ujścia rzeki do morza – to znane nam delty, nasze żuławy. Wspomniane utwory tworzą się z cięższych elementów napływów rzecznych, lżejsze wędrują dalej od ujścia rzeki w głąb morza i osadzają się stopniowo w zależności od ciężaru właściwego.