Technologia wody cz. 8

Zaprawy murarskie, zwykła zaprawa wapienna powietrzna, zaprawa hydrauliczna z cementu nie lubią wody z chlorkiem, siarczanem, substancjami organicznymi azotowymi. Pierwsze i drugie utrudniają wysychanie muru, ułatwiają zawilgocenie i odpadanie; trzecie, jako źródło azotanów, dają wykwity na murze.

Wody ściekowe. Fabryki, wielkie miasta nie mogą wprost puszczać wód odpływowych do rzek czy na wolna przestrzeń w ogóle. Nie powinno być wolno wcale odprowadzać do rzek substancji mineralnych, jadowitych.

Wodę ze związkami żelaza, odpadkami z fabrykacji sody, z siarczanami należy uprzednio potraktować wapnem; ługi solne, sole amonowe, chlorek wapnia wymagają dużego rozcieńczenia. Najwięcej trudności sprawiają wody odpływowe z odpadkami organicznymi z fabryk cukru, papieru, kleju, mydła, z blichowni, farbiarni, przędzalni itd„ z rzeźni, z kanałów ściekowych miejskich. Substancje organiczne gniją, fermentują szybko, ale wytwarzają niezliczone ilości grzybków gnilnych, wydają woń nieprzyjemną.