Technologia wody cz. 7

Wodę twardą, przeznaczoną do zasilania kotła, zmiękcza się przez dodatek mleka wapiennego (Ca (0H)=), nadmiar ostatniego usuwa się roztworem sody. Takie oczyszczanie wody odbywa się w aparatach, wysokich na 4 metry, działających automatycznie. Aparat, wypełniony wodą, ładują z góry mlekiem wapiennym i roztworem sody. Na dnie aparatu zbiera się szlam, nad nim ustawa się miękka woda.

Woda do różnych celów przemysłowych. Przemysł fermentacyjny (piwo-warstwo, gorzelnictwo. drożdżarstwo) wymaga, aby woda była miękka, zawierała jak najmniej substancji organicznych, bakterii. Alkohol strąca w wodzie twardej osad, bardzo powoli osiadający. Woda do cukrowni ma być wolna od azotanów, siarczanów i węglanów alkalicznych, gdyż te utrudniają wydzielanie cukru z melasy. Do garbarstwa nie nadaje się woda z większą ilością chloru; siarczany i wolny kwas węglowy mają sprzyjać procesowi garbowania. Przemyśl farbiarski, drukarski, blicharski domaga się wody klarownej, bezbarwnej, szkodliwie działają ziemie alkaliczne, kwasy, a osobliwie żelazo. Substancje organiczne nadają zabarwionym tkaninom odcień żółtawy.