Technologia wody cz. 1

Wody chemicznie czystej nie znajdujemy w przyrodzie. Z racji swej wielkiej zdolności rozpuszczania woda zawiera zawsze mniejsze lub większe ilości substancji stałych, ciekłych, gazowych. Składniki powyższe decydują o zastosowalności wody do picia, do celów gospodarstwa domowego, do celów przemysłowych.

Z wód naturalnych najczystsza jest woda z opadów atmosferycznych; zbierana po dłuższym czasie opadów zawiera jednak tlen, azot, dwutlenek węgla, nadto najczęściej ślady azotanu, siarczanów amonowych, chlorku sodowego, soli wapniowych, krzemianów, substancji organicznych (z kurzu), w miastach wolny kwas siarkowy. Woda źródlana, studzienna obfituje w sole, których rodzaj, ilość zależy od gruntu, przez który przechodzi. Pospolicie występują w takiej wodzie chlorek sodowy, potasowy, siarczan sodowy, magnezowy, gips, a przede wszystkim kwaśne węglany wapnia i magnezu. Woda z dużą zawartością kwasu węglowego, „szczawa” obfituje specjalnie w kwaśne węglany. Woda rzeczna zawiera zwykle mniej substancji rozpuszczalnych niż źródlana, za to mniej lub więcej obfitą zawiesinę (ił).