Synteza wody cz. 2

Najlepiej wywołać wybuch za pomocą iskry indukcyjnej w eudiometrze. Eudiometr jest to rurka z jednego końca zatopiona, zaopatrzona w dwa druciki platynowe naprzeciwstawne, druciki służą do połączenia z cewką indukcyjną. Rurkę, wypełnioną rtęcią, zanurzamy w walcu z rtęcią, wprowadzamy do eudiometru np. 10 cm czystego tlenu i 10 cm czystego wodoru, po czym za pomocą induktora od iskry elektrycznej między drucikami zapalamy mieszaninę gazów. Po wybuchu stwierdzamy, że pozostający w eudiometrze gaz w ilości 5 cm jest tlenem, a zarazem, że na 2 objętości wodoru idzie 1 objętość tlenu.

Gdybyśmy otaczając eudiometr parą o temperaturze 100 stopni czy więcej stopni, zapobiegli skropleniu się wody, skonstatowalibyśmy łatwo, że objętość pary wodnej, w tej reakcji tworzącej się, równa się objętości zużytego wodoru.

Eksplozję mieszaniny wodoru z tlenem można wywołać za pomocą platyny gąbczastej, jako katalizatora.