Synteza wody cz. 1

Synteza wody z pierwiastków. Wodór i tlen, pozostawione razem w naczyniu szklanym w temperaturze pokojowej, a nawet w 100 stopniach, nie łączą się przez czas bardzo długi w stopniu widocznym, w 300 stopniach daje się stwierdzić powolna reakcja tworzenia się wody. Z podwyższeniem temperatury szybkość reakcji wzrasta, wreszcie od pewnego punktu gazy łączą się na wodę z silnym wybuchem, ale wśród dość słabych objawów światła. Najsilniej wybucha mieszanina, złożona z 2 objętości wodoru i 1 objętości tlenu, jest to tak zwana mieszanina piorunująca, rozcieńczenie mieszaniny wybuchowej, przez dodatek gazu (nawet tlenu) może powstrzymać wybuch, tak 10,5 objętości tlenu już hamują eksplozję.

Temperatury samego wybuchu niepodobna byto dotąd ściśle oznaczyć, zależy ona od różnych warunków, jak ślady wilgoci, rodzaj naczynia itd. zaczyna się ona w każdym razie od 500°. Wybuch następuje momentalnie gdyż ciepło spalania wodoru wyzwala się w bardzo drobnym ułamku sekundy mniej niż wyładowanie energii w takim nadzwyczaj krótkim okresie czasu daje eksplozję, wybuch daje się nam uczuć jako detonacja za pomocą fali dźwiękowych, które przenoszą się tutaj z szybkością 2800 m/sek. Najwyższa temperatura wybuchu sięga 3350°, najwyższe ciśnienie 20 atmosfer.