Rozpowszechnienie wody cz. 2

Zimka oborniki

Zimka oborniki

Ponieważ średnia wysokość lądu oblicza się na 700 metrów, wobec 148,8 milionów km powierzchni, objętość lądu wyniesie około 104,2 milionów km, czyli około 1/13 objętości oceanu.

W porównaniu z oceanami, morzami zbiorniki wód na lądzie: w jeziorach, rzekach, źródłach itd., czyli zbiorniki powierzchniowe i podziemne są nikłe. Woda jeziorna zajmuje powierzchnię około 25 milionów km, co stanowi czwartą część Europy. Objętości wód jeziornych obliczyć nawet w przybliżeniu niepodobna wobec wielkiej różnicy ich głębokości: najgłębsze jezioro Bajkalskie ma 1500 metrów, nasz Wielki Staw w Tatrach zaledwie 78 metrów, chociaż uchodzi za jezioro o największej głębokości u nas.

Również trudno podać objętość wód bieżących, rzecznych. Przyjęto w ogólności obliczać je w stosunku średnim 25 – 30% opadów atmosferycznych, ilość zaś ostatnich na całej powierzchni lądów w ciągu roku podają na 112 000 km.

Do tego dodać należy zasoby wody, zawarte w organizmie świata zwierząt i roślin, w skalach i minerałach. Wprawdzie procent wody w organizmach jest na ogół bardzo znaczny: ryby zawierają do 80%, mięso wołu 60-62%. ciało ludzkie – 70%, rośliny wodne – 95 – 99%, lądowe – 50 – 75%; w skałach np. w glinie – 14% i więcej, te jednak zasoby przy obliczeniach nawet w ogólnej sumie nie mogą poważnie zaważyć przy zestawieniu wód lądowych, tern mniej zaś wód oceanicznych.