Parowanie oceanu cz. 1

Wiecie, że nigdzie w Anglii słońce nie bywa w zenicie, czyli wprost nad naszymi głowami. Ale na równiku pomiędzy pewnymi granicami na północ i południe od niego, słońce w pewnych epokach roku znajduje się o południu ściśle w zenicie. Granice te zowią się zwrotnikami Raka i Koziorożca. Na pas między tymi dwoma kołami zawarty, promienie słońca padają z największą siłą, bo prostopadle, i ogrzewają ląd i morze daleko silniej, aniżeli padając ukośnie.

Prostopadłe promienie słońca mocno ogrzewają ziemię, a z kolei powietrze stykające się z gorącą ziemią, również się ogrzewa. Ale ogrzane powietrze rozszerza się a rozszerzone staje się lżejszym. To lżejsze powietrze wznosi się do góry przez gęstsze warstwy, jak korek zanurzony w wodzie.

Kiedy promienie słońca padają na morze, woda się ogrzewa, nie tyle jednak co ziemia. Ogrzana woda rozszerza się, staje się lżejszą, więc pływa wciąż po powierzchni. Ta wierzchnia warstwa wody ogrzewa znowu do pewnej wysokości stykające się z nią powietrze, ale udziela mu również pewną ilość pary wodnej, która będąc od niego lżejszą, dopomaga mu do wznoszenia się w górę. Tym sposobem na lądzie i na morzu powstają prądy wstępujące, działaniem słońca wywołane.