Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 26

Modne melodie do importowanych tańców są same przez się obojętne, ale teksty do nich, więcej niż płoche, zażywają nazbyt wielkiej w społeczeństwie tolerancji. Tańczyć można wszystko w sposób, nie budzący zastrzeżeń, lecz nie każdy to umie sam z siebie. Chodzi zaś o to, aby nie Faun lub Satyr prowadził korowody, lecz aby tańce były godne […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 25

Ale należy pamiętać o tern, że liczne przejawy kultury duchowej z dziedziny sztuki, nauki, techniki, często niewątpliwie najwyższe i wartościowe, są dla dziecka nie zawsze dostępne i zrozumiałe. Chwili, w której ono do zrozumienia ich dojrzeje, przyśpieszać nie należy. Przedwczesne zetknięcie się dzieci ze zjawiskami z tej dziedziny nie wydaje zazwyczaj dobrych wyników. Tern usilniej […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 24

Nie należałoby też w wychowaniu domowym zaniedbywać środków, będących źródłem najczystszych i najszczytniejszych rozkoszy dla człowieka kulturalnego. Mamy tu na myśli literaturę, muzykę i sztuki plastyczne. Rodzicom powinno by zależeć na tern, aby oni, a nie szkoła albo przypadkowy splot okoliczności, otworzyli dzieciom wrota, prowadzące na rozłogi życia duchowego. Wspólne czytanie z dziećmi wieczorami i […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 23

Najlepiej i najtroskliwiej wychowani chłopcy, którym w domu zaszczepiono zasady najszlachetniejsze, zachowują się niekiedy obojętnie wobec wybryków swoich kolegów, które powinni sami karcić i ukrócać. Jest to tak zwany defetyzm, nie mający nic wspólnego ze zdrowym pojęciem koleżeństwa i solidarności. W społeczeństwie uczniowskim odbija się jedna z wad społeczeństwa dorosłych: niewczesny oportunizm, pod złym skierowany […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 22

Wymienimy tu tylko jeden: obojętność na ujemne objawy życia. Pochodzi ona stąd, że w okresie wojny i jej skutków w szerokich warstwach społeczeństwa ludzie zanadto przywykli myśleć wyłącznie o sobie i swoich korzyściach osobistych, nie licząc się zupełnie z tern, czy się też godzi zabiegać o własne korzyści ze szkodą dla ogółu, z krzywdą dla […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 21

Inaczej natomiast ma się sprawa z dziećmi tych rodziców, w których życiu religia nie odgrywa roli istotnej, będąc w najlepszym razie tylko zewnętrzną obyczajową dekoracją chwil podnioślejszych. Chociaż sami szczerze uznają wpływ dobroczynny religii, ale w ich własnym życiu odgrywa ona rolę piękności utraconego raju lat dziecięcych. Radziłby prawdziwie, aby dzieciom ich zawsze przyświecała wiara, […]

Technologia wody cz. 9

Rzeka oczyszcza się dość szybko samorzutnie, szczególnie przy współudziale algów, grzybków- Sekwana, zabierająca ścieki Paryża, jest już czysta w odległości 20 km od miasta. Tam, gdzie brak większej wody bieżącej, stosują pola irygacyjne, system zraszania. Wody ściekowe najpierw pozbywają substancji stałych, zawieszonych w nich, w specjalnie urządzonych osadnikach, do których dodaje się niekiedy wapna. Z […]

Technologia wody cz. 8

Zaprawy murarskie, zwykła zaprawa wapienna powietrzna, zaprawa hydrauliczna z cementu nie lubią wody z chlorkiem, siarczanem, substancjami organicznymi azotowymi. Pierwsze i drugie utrudniają wysychanie muru, ułatwiają zawilgocenie i odpadanie; trzecie, jako źródło azotanów, dają wykwity na murze. Wody ściekowe. Fabryki, wielkie miasta nie mogą wprost puszczać wód odpływowych do rzek czy na wolna przestrzeń w […]

Technologia wody cz. 7

Wodę twardą, przeznaczoną do zasilania kotła, zmiękcza się przez dodatek mleka wapiennego (Ca (0H)=), nadmiar ostatniego usuwa się roztworem sody. Takie oczyszczanie wody odbywa się w aparatach, wysokich na 4 metry, działających automatycznie. Aparat, wypełniony wodą, ładują z góry mlekiem wapiennym i roztworem sody. Na dnie aparatu zbiera się szlam, nad nim ustawa się miękka […]

Technologia wody cz. 6

Azotany, azotyny, związki amonowe, o ile nie pochodzą z atmosfery, są dowodem rozkładu substancji białkowych, gdy występują w większej ilości. Obecność sporej masy chloru świadczy o bliskości odpadków kuchennych. Woda do picia nie może zawierać bakterii chorobotwórczych wcale, bakterii nieszkodliwych najwyżej 100 – 200 osobników na 1 cm3. Woda do kotłów nie powinna zawierać mętów, […]