Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 36

W sto lat potem powiada Juvenal, iż niema metalu tak podłego, który byłby godzien dać nazwę jego epoce: tak daleko zaszło już zepsucie człowieka, a zwłaszcza młodzieży. .. Można z literatury całego świata i wszystkich epok przytaczać bez liku cytaty tego rodzaju. Upoważnią one do jednego tylko wniosku, tego mianowicie, że ludziom średniego wieku i- […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 35

Aż nazbyt często oskarża się tę młodzież o brak podniosłych porywów i stąd wyprowadza się wnioski, że jest wyzuta z wszelkiego idealizmu; biada się również, że młodzież uodparnia się przeciwko najszlachetniejszym zabiegom i wpływom wychowawczym. Wszystkie te skargi streszczają się i kulminują w twierdzeniu, że dawna młodzież, przedwojenna, była lepsza od obecnej. Lecz opinie takie […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 34

Człowiek, który zna konieczność takich nastrojów młodzieży w wieku przejściowym, czy to ojciec, czy to wychowawca — większość jednak, powiedzmy to otwarcie, nie domyśla się tego nawet — trzyma się w tym czasie nieco w rezerwie w stosunku do młodzieńca i czeka, aż lata krytyczne przeminą. Stara się nie zaostrzać konfliktów przez unikanie tonu, który […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 33

Nieograniczone wymagania, jakie młodzież stawia swemu otoczeniu, są powodem rozgoryczenia również i w szkole. Wychowawca jest tak samo „zacofany” jak ojciec w domu i dręczy nieuznanego przez siebie wielkiego człowieka drobnostkowymi wymaganiami, dotyczącymi przepisów regulaminu szkolnego, nie myśląc o tern, że uczeń w duszy czuje się niedwuznacznie wyższy ponad normy szkolne. Gdy młodzieniec w dodatku […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 32

Przyczynę swych niepowodzeń młodzieniec tego rodzaju skłonny jest przypisywać swemu dotychczasowemu otoczeniu, od którego wewnętrznie odrywa się coraz bardziej. Czuje się pokrzywdzony przez rodziców, szczególnie zaś przez ojca, od którego jest zależny finansowo, który dotychczas wywierał przemożny wpływ na jego życie, a który w swej nieświadomości dorosłego człowieka, nie rozumiejącego młodzieży w tym wieku na […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 31

Mówi się ze znajomością rzeczy o wynikach zawodów sportowych, ale i o wojnach bezlitosnych z nauczycielami, prowadzonych po męsku, bez cienia strachu. Mówi się też o literaturze, o tern, co się samemu dokonało, o planach na przyszłość. Ale szczególnie chętnie przechwala się swą — dzięki Bogu — w większości wypadków tylko udawaną znajomością tajników zepsucia, […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 30

Długie spodnie, cywilna czapeczka albo kapelusik i laseczka, a może brak ubrania u półnagich sportowców, przejętych swą rolą, to nie są jedyne oznaki pełno uprawnienia u młodzieży w tym wieku; są jeszcze inne tego objawy, np. częste a celne spluwanie imponuje młodzieńcowi, jest ono bowiem oznaką pogardy dla ludzi, dalej, przechwałki, przeklinanie, picie alkoholu, palenie […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 29

Właściwie chodzi tu o cały kompleks jednorodnych, pokrewnych dążności, które psychologia teraz dopiero zaczyna poddawać analizie. Można im dać wspólne miano instynktów wyróżnienia się. Od wczesnego dzieciństwa można już rozpoznać niektóre z nich: samowola, żądza znalezienia uznania, ambicja społeczna, chęć wywierania wpływu, żądza władzy nad innymi, instynkt walki, pragnienie wolności, a w postaci najwyższej : […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 28

Powinni czuwać nad swym dzieckiem troskliwie, a wyczuwając odpowiednią chwilę, uczynią dobrze, gdy zasięgną opinii lekarza, który posiada zaufanie dziecka. Szkoła zaś musi się przeważnie ograniczyć do tego, by służyć im radą, wskazówką i obserwacją. Trzeba jednak mieć tyle litości nad dzieckiem, aby nie pozostawiać go w tej trudnej i niebezpiecznej fazie życia sobie samemu, […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 27

Ktokolwiek ma dzieci w szkole, ten wie, jakie wysiłki podejmuje szkoła polska w tej sprawie tak bardzo doniosłej, a do niedawna tak bardzo zaniedbanej. Ale poważną część wychowania fizycznego stanowi kwestia płciowa. Jest rzeczą sporną, czy należy młodzież pod względem płciowym uświadamiać, czy też jak najdłużej pozostawiać ją w błogosławionej krainie nieświadomości i niewinności. Jak […]