Obłoki, deszcz i strumienie cz. 4

Każda cząsteczka pary przez oziębienie zagęszcza się w daleko mniejszą cząsteczkę wody. Tym sposobem powstałe cząsteczki ciekłe tworzą rodzaj wodnego pyłu niezmiernie delikatnego, unoszącego się w powietrzu i nazywanego obłokiem.

Patrzcie dalej na ów warkocz wylatujący z komina biegnącego parowozu; widzicie, jak on coraz bardziej rzednieje, na koniec rozpływa się całkowicie. Robiąc wielokrotnie podobne spostrzeżenia przekonacie się, że szybkość znikania warkocza, zależy od stanu atmosfery. Jeżeli czas jest wilgotny, obłok długo i leniwie unosi się w powietrzu; przy suchej pogodzie szybko jest przez nie pochłaniany. Cóż się z nim stało? Zamienił się znowu w istotną, niewidzialną parę.

Im powietrze jest suchsze i cieplejsze, tern większa ilość obłoków w podobny sposób rozpuścić się w niem może. Kiedy obłok się tworzy, masa jego daleko jest większą, aniżeli powietrze utrzymać jej może w niewidzialnej postaci. W miarę jednak jak obłok miesza się stopniowo z większą ilością powietrza, rozpuszcza się w niem coraz więcej i wreszcie ze stanu niezmiernie rozdrobnionej cieczy przechodzi w stan przezroczystej pary czyli gazu.