Obłoki, deszcz i strumienie cz. 3

Ale na tern poprzestać nie możemy. Skąd się, bierze deszcz tworzący te górskie strumienie? Spostrzeżenie daje wam odpowiedź na to pytanie. Deszcz z pogodnego nieba nie spada; spuszczają go obłoki. Ale czymże są one? Czyż nie znacie czegoś, coby do nich podobnym było? Odkrywacie natychmiast pewne podobieństwo pomiędzy niemi a zgęszczoną parą parowozu. Przy każdym tchnieniu machiny, wybiega obłok w powietrze. Przyjrzyjcie mu się uważnie a spostrzeżecie, że obłok ten tworzy się dopiero w pewnej, niewielkiej wysokości nad kominem. Patrzcie baczniej jeszcze; pomiędzy kominem a obłokiem widzicie zupełnie jasny przestwór. Przez ten jasny przestwór przechodzić właśnie musi to, z czego się obłok tworzy. Czymże więc jest ta rzecz, która w pewnej danej chwili jest przezroczystą i niewidzialną a w następnej jako gęsty nieprzezroczysty obłok widzieć się daje?

To para wodna z kotła parowego. Wewnątrz kotła jest ona przezroczystą i niewidzialną, ale ażeby taką pozostała, potrzeba właśnie tego stopnia ciepła, jakie się wewnątrz kotła znajduje. Skoro para zmiesza się nad gorącym kominem z zimnem powietrzem, przestaje być parą.