Wychowanie zbiór wpisów

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 46

Od rodziców oczekuje szkoła, że będą starali się wzmacniać swą łączność z dziećmi i swój wpływ wychowawczy na dzieci również i przez takie środki, jak wspólna lektura arcydzieł literatury, wspólne uprawianie muzyki itp. Dalej oczekuje od rodziców szkoła, że staną po jej stronie w staraniu o wychowanie w prostocie i skromności, przeciwstawiając się usuwaniu z […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 45

I oczekuje szkoła również, iż rodzice zechcą się przekonać, jak bardzo jednorazowe uznanie i zachęta waży w wychowaniu więcej, niż liczne nagany i połajanki; unikając w stosunku do dzieci surowości, ograniczając liczbę nakazów i zakazów, pozostawiając dzieciom swobodę tam, gdzie przymus nie jest potrzebny, odwołując się do dobrej woli i do poczucia honoru młodzieży, rodzice […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 44

Oczekuje też szkoła od rodziców, że będą chcieli poznać jej regulamin i zarządzenia, że będą wnikać w jej pobudki i zamierzenia, ustosunkują się do jej poczynań wychowawczych życzliwie i z zaufaniem. Szkoła oczekuje od rodziców, że będą gotowi do współpracy z nią nad wychowaniem swoich dzieci i że stosunek ich do szkoły będzie się opierał […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 43

Kto z ubocza patrzy na młodzież, może nie rozumieć, czego ona pragnie, może nie wyczuwać rytmu, według którego ona podąża naprzód w krainę ideału. Ale w dziejach ludzkości odbywa się nieustannie falowanie rytmiczne dusz i upodobań. Najmłodsi podlegają zazwyczaj najsilniej takiemu przesunięciu nastawienia wewnętrznego. Stąd jeden tylko jest dopuszczalny wniosek, ten mianowicie, że młodzież dzisiejsza […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 42

Gdzie zaś ich niema, tam dzieje się tak, jak gdyby w chwili odbijania żaglowca od brzegu nastąpiła cisza morska: podróż nie będzie daleka. Niesforność młodzieży i wyłamywanie się jej z karności jest sprawą normalną, nie jest to więc ani złość uporczywa, ani ostateczne zepsucie. Skargi i żale z powodu zepsucia współczesnej młodzieży są bezzasadne i […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 41

Rodzice i wychowawcy liczą się zazwyczaj w tym okresie życia zbyt mało z nader czułem, a czasem przeczulonym poczuciem honoru u młodzieży. Niejedno słowo, nieopatrznie użyte przez nauczyciela, może zranić boleśnie. Przecież cała dusza jest jeszcze chwiejna i należy ją oszczędzać. Lada błahy powód może spowodować uczucie podeptania honoru, a to może z kolei narazić […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 40

Jeśli uda się pokierować sprawę tak, żeby uwzględnić wartości pozytywne w tych motywach młodzieży i wartości te wyzyskać, to młodzież rozwijać się będzie zupełnie normalnie. Ale trzeba chłopcom dać odczuć, że są gdzieś do czegoś potrzebni i że z tego powodu zażywają szacunku. Da się to osiągnąć, jak poucza doświadczenie lat ostatnich, powierzając krnąbrnemu uczniowi […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 39

Zwalczające się i wyłączające na pozór wartości, nie dające się na pierwszy rzut oka pogodzić, stworzą później syntezę w postaci wyższej. Tymczasem, póki walka trwa, zewnętrznie odnosi zwykle zwycięstwo pokolenie starsze, pokolenie, do którego w domu należą ojcowie, w szkole — wychowawcy i nauczyciele. Wszak oni mają w swych rękach władzę, a ich punkt widzenia […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 38

I dlatego po okresie racjonalizmu nastaje epoka romantyzmu. Po okresie oglądania się na historię zapanować musi nienawiść do historii. Po okresie, w którym pokolenie, zrodzone w niewoli, okute w powiciu, czerpało soki życia duchowego z wielkich wieszczów pierwszej połowy XIX wieku, a młodzież gnębiona w szkole najeźdźcy krzepiła się Sienkiewiczowskim „Pamiętnikiem nauczyciela” albo „Andrzejem Radkiem” […]

Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 37

Napięcie między szkołą i rodziną z jednej strony, a młodzieżą z drugiej w wieku przejściowym ma jeszcze inną przyczynę z zakresu ogólnego życia psychicznego; do rozpoznania jego tajników daje nam klucz wspomniany już E. Spranger. Przeciwieństwo między miodem i starszym pokoleniem polega nie tylko na różnicy wieku i rytmu życia. W każdym młodym pokoleniu tkwi […]