Rola wody w przyrodzie i przemyśle zbiór wpisów

Technologia wody cz. 9

Rzeka oczyszcza się dość szybko samorzutnie, szczególnie przy współudziale algów, grzybków- Sekwana, zabierająca ścieki Paryża, jest już czysta w odległości 20 km od miasta. Tam, gdzie brak większej wody bieżącej, stosują pola irygacyjne, system zraszania. Wody ściekowe najpierw pozbywają substancji stałych, zawieszonych w nich, w specjalnie urządzonych osadnikach, do których dodaje się niekiedy wapna. Z […]

Technologia wody cz. 8

Zaprawy murarskie, zwykła zaprawa wapienna powietrzna, zaprawa hydrauliczna z cementu nie lubią wody z chlorkiem, siarczanem, substancjami organicznymi azotowymi. Pierwsze i drugie utrudniają wysychanie muru, ułatwiają zawilgocenie i odpadanie; trzecie, jako źródło azotanów, dają wykwity na murze. Wody ściekowe. Fabryki, wielkie miasta nie mogą wprost puszczać wód odpływowych do rzek czy na wolna przestrzeń w […]

Technologia wody cz. 7

Wodę twardą, przeznaczoną do zasilania kotła, zmiękcza się przez dodatek mleka wapiennego (Ca (0H)=), nadmiar ostatniego usuwa się roztworem sody. Takie oczyszczanie wody odbywa się w aparatach, wysokich na 4 metry, działających automatycznie. Aparat, wypełniony wodą, ładują z góry mlekiem wapiennym i roztworem sody. Na dnie aparatu zbiera się szlam, nad nim ustawa się miękka […]

Technologia wody cz. 6

Azotany, azotyny, związki amonowe, o ile nie pochodzą z atmosfery, są dowodem rozkładu substancji białkowych, gdy występują w większej ilości. Obecność sporej masy chloru świadczy o bliskości odpadków kuchennych. Woda do picia nie może zawierać bakterii chorobotwórczych wcale, bakterii nieszkodliwych najwyżej 100 – 200 osobników na 1 cm3. Woda do kotłów nie powinna zawierać mętów, […]

Technologia wody cz. 5

Zaopatrzenie osiedli ludzkich wielkich miast w dobrą wodę do picia za pomocą wodociągów, dostarczających wodę często ze znacznej odległości z gór, jak np. do Wiednia z rzek z zastosowaniem odpowiednich filtrów, niekiedy sterylizacji ozonem (Hamburg) wraz z urządzeniem kanalizacji uzdrowotniło miasta, zmniejszając rozwój wszelkich epidemii. Ważną sprawą jest dostateczny zasób wody, za wystarczającą normę uważają […]

Technologia wody cz. 4

Zawartość substancji mineralnych nie powinna przekraczać 600 mg na litr, nadto w każdym razie woda do picia powinna być wolna od substancji organicznych w większej ilości, gdyż te są podłożem rozwoju często bardzo szkodliwych mikroorganizmów. Najlepsza do picia jest woda z gór płynąca, w biegu swym nasyca się tlenem, pozbywa się mętów i organicznych substancji. […]

Technologia wody cz. 3

Przy zmiękczaniu wody, tj. usuwaniu substancji, wywołujących twardość, tworzy się osad — szlam — na dnie zbiornika, nad nim mamy wodę zmiękczoną, którą ściągamy z nad osadu. Woda ta nie jest oczywiście wolna zupełnie od soli, nie zawiera jedynie soli wapniowych i magnezowych, natomiast inne, głównie sodowe, pozostają w niej, nie  są one najczęściej szkodliwe, […]

Technologia wody cz. 2

Sole wapniowe, magnezowe strącają się przy gotowaniu wody i tworzą tak zwany kamień kotłowy, z mydłem dają nierozpuszczalne związki i dlatego nie nadaje się twarda woda do prania, gdyż część mydła idzie na marne. Nie należy również zbyt twardej wody używać do gotowania jarzyn, albowiem białko roślinne np. grochu tworzy z wapnem nierozpuszczalną sól, która […]

Technologia wody cz. 1

Wody chemicznie czystej nie znajdujemy w przyrodzie. Z racji swej wielkiej zdolności rozpuszczania woda zawiera zawsze mniejsze lub większe ilości substancji stałych, ciekłych, gazowych. Składniki powyższe decydują o zastosowalności wody do picia, do celów gospodarstwa domowego, do celów przemysłowych. Z wód naturalnych najczystsza jest woda z opadów atmosferycznych; zbierana po dłuższym czasie opadów zawiera jednak […]

Czynnik biologiczny cz. 8

Ponieważ w reakcjach, zachodzących w komórce żywej (80% protoolazmy przypada na wodę), stężenie cząsteczkowe wody ma zdecydowaną przewagę nad stężeniem substancji rozpuszczonej, przeto równowaga chemiczna w reakcjach przechyla się na rzecz układu, powstającego przez uwodnienie. Jednak istnieją i reakcje odwrotne, które prowadzą do układów odwodnionych, ostatnie uwadniają się w miarę potrzeby. Przykład takiej reakcji mamy […]