Każde zjawisko w przyrodzie poprzedzają pewne zjawiska będące jego przyczyną a po każdym następują inne, stanowiące jego skutek. Umysł ludzki nie zadowala się nigdy postrzeganiem i badaniem pojedynczego, oddzielnego pojawu, ale wszystkie fakty przyrodzone stara się wiązać z poprzednimi i następnymi zjawiskami. Rozpoczynając więc badanie rzek i lodników, zwiększymy jego znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę […]