Fale świetlne cz. 1

Ale czymże jest słońce? Znamy jego wymiary i wagę. Wiemy również, że jest ono ognistą kulą daleko gorętszą aniżeli wszelki ogień jaki znamy na ziemi. Nasuwa nam się jednak inne teraz pytanie. Chcemy wiedzieć dokładnie co znaczą wyrazy: światło słoneczne i ciepło słoneczne; jak światło to i ciepło działają na nasze zmysły, jakim sposobem od słońca dochodzą do ziemi i jak na koniec wytwarzając obłoki w powietrzu, dają początek naszym rzekom i lodnikom?

Jeżeli w ciemności zamrużymy oczy i końcem palca przyciśniemy powiekę, zobaczymy naprzeciwko naciskanego punktu jasne koło; gwałtowniejsze uderzenie w oko wywołuje wrażenie błyskawicy. Posiadamy oddzielny nerw wzrokowy idący z mózgu do tylnej części oka, rozdzielający się tu na bardzo delikatne włókienka, które przeplatając się z sobą tworzą rodzaj zasłonki zwanej siatkówką. Siatkówka ta może być drażnioną w rozmaity sposób, a zawsze przy tym otrzymuje się wrażenie światła; może być podrażnioną jak widzieliśmy mechanicznym i gwałtownym działaniem uderzenia w oko.

Zdrowe oko samo przez się nie wytwarza wrażenia światła. Ażeby wywołać widzenie, potrzeba siatkówkę podrażnić czymś przychodzącym z zewnątrz. Ale czym to coś jest? Świecące ciała tym lub owym sposobem posiadają własność pobudzania siatkówki, ale jak się to dzieje?