Fale cieplne topiące nasze lodowce cz. 1

Dotąd starałem się dać wam ogólne pojęcie o zasadzie, wedle której światło uważa się jako wynik ruchu falowego, z przytoczeniem popierających ją motywów; obecnie musimy pójść jeszcze dalej i śledzić ją w niektórych szczegółach. Wszyscy widzieli fale wodne i wiemy, że one przedstawiają rozmaite wymiary tak co do swej długości jak i wysokości. Jeżeli więc nam mówią, że atomy słońca i prawie wszystkich ciał świecących drgają w rozmaity sposób i wywołują fale rozmaitej wielkości, to znajomość fal wodnych pozwala nam mieć dosyć jasne pojęcie o słów tych znaczeniu.

Jakżeśmy już wyżej powiedzieli, nikt z nas nie widział fal świetlnych, wszelako o ich istnieniu, położeniu i wielkości sądzimy z ich skutków. Długość ich nawet oznaczono.

Ale oprócz fal wywołujących światło, słońce wysyła nieustannie mnóstwo innych jeszcze fal, które żadnego nie tworzą światła. Największe fale wysyłane przez słońce są ciemne, ale za to posiadają najsilniejszą ogrzewającą siłę.

Zwyczajny promień słoneczny zawiera i jedne i drugie fale; ale można go przesiać czy przecedzić w taki sposób, że wszystko światło zatrzymane zostanie a wszystko ciemne ciepło przejdzie. W samej rzeczy, znamy pewne materie, które zupełnie nie przepuszczają fal świetlnych, a najdoskonalej przepuszczają fale cieplikowe.