Doświadczenia cz. 5

Mamy więc dowód, że wniosek nasz był słuszny.

A teraz przejdźmy do topienia lodu. Na zewnętrznej powierzchni butelki napełnionej mieszanina oziębiającą, otrzymujemy grubą powłokę szronu. Przepuściwszy promień przez soczewkę z wodą, skupiamy fale jego świetlne na powierzchnię butelki.

Ani jedna igiełka szronu nie topnieje. Usuwamy wodną soczewkę, w jednej chwili szron topnieje na przestrzeni większej jak dwuzłotówka. Ponieważ więc całkowity promień lód topi a część jego świetlna tego nie robi, ciemnym więc falom skutek osiągnięty przypisać musimy.

Dla sprawdzenia, możemy jak poprzednio skupić na butelkę wyłącznie tylko ciemne fale. Szron topnieje tak samo, jak pod wpływem całkowitego promienia.

Zjawiska te w wybitniejszy jeszcze wystąpią sposób, jeżeli przez dodanie atramentu zaczernimy w butelce mieszaninę oziębiającą. Po stopieniu bowiem wtedy zewnętrznej powłoki szronu, czarna plama mięszaniny oziębiającej silniej odbija od śnieżnej białości reszty powierzchni. Gdyby zamiast mieszaniny oziębiającej, sama butelka zaczernioną była, wtedy czysto świetlne fale przez szkło pochłaniane ogrzewałyby je, szkło wpływałoby z kolei na szron i topiło go. Dlatego też lepiej jest zaczerniać mieszaninę zawartą w butelce, niż butelkę samą.

Doświadczenie to okazuje, że właśnie ciemne fale słońca stapiają śniegi i lody na górach a tym sposobem dają początek strumieniom wypływającym z lodników.

Niektórzy pisarze skłonni uważać naukę, jako zbiór samych tylko faktów, powątpiewają o jej wpływie na wykształcenie rozumowania. Ale wszystko co wam tu powiedziałem jest niczym więcej jak rozumowaniem, opartem wprawdzie na trwałej podstawie spostrzeżenia i doświadczenia. W tym też duchu dalsze nasze badania prowadzić będziemy.