Doświadczenia cz. 4

Jakkolwiek fale świetlne nie są w stanie, jak to widzieliśmy, zapalić bawełny strzelniczej, wszelako mogą spalić czarny papier a nawet bawełnę strzelniczą uprzednio zczernioną. Biała bawełna nie pochłania światła a bez pochłaniania niema podwyższenia temperatury. Zczernioną bawełna pochłania je, więc wybucha.

W miejsce roztworu ałunu, do następnego doświadczenia użyjmy soczewki napełnionej czystą wodą, przez którą światło przechodzi nie będąc widocznie pochłanianym. W ognisku znajduje się mała rurka również wodą napełniona; na niej skupia się cała siła światła. Woda pod wpływem skupionych fal świetlnych nie ogrzewa się widocznie. Usuwamy teraz soczewkę z wodą umieszczoną pomiędzy ogniskiem a zwierciadłem: w promieniu żadnej nie widzimy zmiany, ale w rurce woda natychmiast wrzeć zaczyna.

Ponieważ okazaliśmy, że fale świetlne nie wywierają żadnego ogrzewającego wpływu a całkowity promień silnie ogrzewa, mamy więc prawo wnioskować, że własność ogrzewania właściwą jest tylko falom ciemnym. Ażeby lepiej wniosek ten usprawiedliwić, użyjmy naszego nieprzezroczystego jodowego cedzidła. Wstawiając je w drobiegu promienia, zatrzymujemy całkowite światło, a jednak woda wrze tak samo, jak kiedy całkowity padał na nią promień.