Deszcze zwrotnikowe cz. 3

A teraz zwróćcie uwagę na owe prądy powietrza pomieszanego z parą wodną, jak Wznoszą się z powierzchni gorącego zwrotnikowego oceanu. Z początku posiadają one dosyć ciepła aby parę utrzymać w gazowym jej stanie; ale w miarę Wznoszenia swego wstępują w oziębione już okolice, a przez własne rozszerzanie jeszcze się bardziej oziębiają. Skutek łatwym jest do przewidzenia. Para nasycająca powietrze zagęszcza się w większej części, tworzą się gęste obłoki, cząsteczki ich zlewają się W krople deszczu spadające codziennie taką ulewą, że te obfite deszcze słusznie „ulewnymi“ nazwano. Mógłbym wam naocznie pokazać to oziębianie W skutek rozszerzania i wynikające z niego skraplanie obłoków.

Znacznie więc pierwej, nim powietrze równikowe dosięgnie biegunów, wielka część pary wydzielona zeń zostaje i spada w postaci deszczu na ziemię. Wszelako jeszcze dosyć jej dużo dalej się unosi, by deszczem, gradem i śniegiem nawiedzić północne i południowe krainy.