Deszcze zwrotnikowe cz. 2

Wchodząc na górę, zostawiacie pod sobą coraz więcej atmosfery, ciśnienie jej zmniejsza się coraz bardziej, a powietrze zawarte w pęcherzu rozprężliwością swoją tern silniej go rozdyma, im zewnętrzne ciśnienie jest mniejsze. Na szczycie góry rozszerzone powietrze silnie pęcherz napina, bo ciśnienie wewnętrzne otrzymuje teraz przewagę nad ciśnieniem zewnętrznym. Przy pomocy machiny pneumatycznej możemy okazać rozprężenie balonu w części napełnionego powietrzem, jeżeli ciśnienie zewnętrznego powietrza do pewnego stopnia usuniemy.

Dla czego jednak tyle się nad tern zatrzymuję? Oto aby was przeświadczyć, że swobodne powietrze, ogrzane przy powierzchni ziemi i wznoszące się jako lżejsze w górę, musi się coraz więcej rozszerzać w miarę wznoszenia się w atmosferę.

A teraz muszę was obznajmić z nowym faktem, do zrozumienia którego przygotować się was starałem. Fakt ten w następujący sposób określić się daje: powietrze wznoszące się w górę oziębia się z powodu swojej rozszerzalności. Oziębienie to jest nawet jednym z powodów chłodu panującego w wyższych warstwach atmosfery.