Czynnik biologiczny cz. 8

Ponieważ w reakcjach, zachodzących w komórce żywej (80% protoolazmy przypada na wodę), stężenie cząsteczkowe wody ma zdecydowaną przewagę nad stężeniem substancji rozpuszczonej, przeto równowaga chemiczna w reakcjach przechyla się na rzecz układu, powstającego przez uwodnienie. Jednak istnieją i reakcje odwrotne, które prowadzą do układów odwodnionych, ostatnie uwadniają się w miarę potrzeby. Przykład takiej reakcji mamy w przemianie glukozy w skrobię i skrobi z powrotem w glukozę. W bulwie ziemniaczanej żywej znajdujemy skrobię, która w miarę potrzeby ulega przemianie w glukozę. Gdy chcemy przemianę materii w bulwie żywej osłabić, sprowadzamy temperaturę poniżej 6″, możemy zniszczyć strukturę żywą przez zamrażanie, skrobia ulegnie przemianie w cukier; ziemniak scukrzy się powoli.

Doniosłe swe znaczenie dla biologii, geologii, a następnie i technologii woda zawdzięcza swym osobliwym własnościom, dla których, według trafnego orzeczenia fizjologa Baylissa, „gdyby woda była ciałem niepowszednim, jak np. alkohol amylowy albo toluol, to niewątpliwie uważano by ją za płyn, obdarzony własnościami najcudowniejszymi.