Czynnik biologiczny cz. 7

Poza zdolnością wody rozpuszczania na specjalną uwagę zasługują objawy, związane z samem rozpuszczaniem, a więc dyfuzja, osmoza, efekty termiczne, dalej stan substancji w roztworze wodnym w przypadku, gdy substancja jest nie elektrolitem, elektrolitem, koloidem.

Znaczenie wody w chemii przyrody żywej nie ogranicza się jedynie do roli jej jako rozpuszczalnika; jak to zauważyliśmy już niejednokrotnie, woda jest czynną uczestniczką reakcji chemicznych, wywołuje sama przemianę związków w organizmach żywych.

Przeważną ilość tych reakcji można sprowadzić do reakcji hydrolizy czyli rozszczepiania cząsteczki przez wodę, do zobojętnienia, kiedy dwie cząsteczki, zawierające jedna wodorotlen, druga wodór, zespalają się w jedną i wydzielają cząsteczki wody. Tak hydrolizie ulegają np. węglany, fosforany potasowców w soku trzustkowym, w moczu, dalej estry, aminy kwasów.