Czynnik biologiczny cz. 6

Kwas karbaminowy

Kwas karbaminowy

To wielkie napięcie powierzchniowe ma doniosłe znaczenie dla sprawy wznoszenia się roztworów wodnych w naczyniach włoskowatych, dla zjawisk absorpcji w roztworach wodnych istotnych, a osobliwie w pseudoroztworach, inaczej roztworach koloidów.

Własności chemiczne wody dla życia nabierają szczególnego znaczenia, gdy zważymy, że w fizjologii mamy do czynienia wyłącznie z reakcjami w roztworach wodnych i z reakcjami, w których uczestniczy woda.

Na pierwszy plan wysuwa się osobliwa wyjątkowa zdolność wody rozpuszczania licznych i różnorodnych substancji, zdolność, jaką nie może się poszczycić ani jedna inna ciecz. Dla przykładu dość przytoczyć zawartość moczu, a więc te związki, które organizm człowieka wydala w stanie roztworu wodnego.

Podług Hendersona mocz zawiera; „mocznik, kwas karbaminowy, kreatyninę, kreatynę, kwas moczowy, ksantynę, guaninę, hipoksantynę, adeninę, alantoinę, kwas szczawiowy, hipurowy, fenaceturowy, benzoesowy, fenolosulfonowy, indoksylosulfonowy, indoksyloglukuronowy, urobilinę, urobilinogen, urochrom, uruchromogen, uroerytrynę, urorozeinę, hematoporfirynę, glukozę, laktozę, kwas mlekowy, acetooctowy, oksymasłowy, aceton, kwas glukuronowy, liematogentyzynowy, glikokol, leucynę, tyrozynę, cystynę, chlorki, bromki, jodki, siarczany, fosforany, węglany i inne sole sodowe, amonowe, potasowe, wapniowe, magnezowe, żelazowe, białko, peptony i wiele innych przygodnych składników”.