Czynnik biologiczny cz. 5

A znowu wielkie ciepło właściwe wody przeciwdziała zbyt raptownym wahaniom temperatury, wywołanym przez ciepło reakcji chemicznych w organizmach. Roztwory wodne, krążące w organizmie, odprowadzają ciepło z miejsc nazbyt ogrzanych do miejsc bardziej chłodnych, w ten sposób wyrównywają temperaturę.

Taką samą regulację widzimy w wielkich zbiorowiskach wód, jak morze, jezioro, rzeki. Zmiany temperatury wód, zachodzące pod wpływem czynników meteorologicznych, nie są zbyt ostre dzięki właśnie znacznemu ciepłu właściwemu wody, a względna stałość temperatury wód umożliwia życie w wodzie organizmom pozbawionym zdolnością samoregulacji ciepła. Wreszcie do wyrównania temperatury w organizmach żywych przyczynia się wielce dobre przewodnictwo cieplne — wśród niemetali woda jest najlepszym przewodnikiem ciepła.

Z innych własności fizycznych wody podkreślimy jeszcze osobliwe napięcie powierzchniowe, większe od napięcia wszystkich substancji ciekłych z wyjątkiem metali ciekłych.