Czynnik biologiczny cz. 4

Gdy nastąpi ciepła pora roku, lody, wystawione na działanie ciepła słonecznego, ogrzewają się pierwsze, jako warstwy wierzchnie wód, topnieją szybko.

Poza tern z faktem, że woda jest bardziej zagęszczoną cieczą, od innych: na litr wody przypada 55 gramocząsteczek, wiąże się jej nieściśliwość i prawdopodobnie jej wielka stała dielektryczna. tak ważna dla stanu roztworów.

W drugim rzędzie po gęstości postawić należy własności termiczne wody. Bardzo znaczne ciepło topnienia lodu sprawia, iż mieszanina lodu z wodą tworzy doskonały termostat, w którym utrzymuje się temperatura 0“ bez względu na doprowadzenie lub odprowadzenie ciepła, a w którym zmienia się tylko stosunek wody do lodu, co ma decydujący wpływ na temperaturę wód zamarzniętych.

Największe ciepło parowania, jakiem odznacza się woda wśród wszystkich cieczy, jest doskonałym regulatorem temperatury organizmów ciepłokrwistych i ciepło, wytwarzające się w takim organizmie wskutek przemiany materii, uchodzi drogą najskuteczniejszą przez parowanie wody.