Czynnik biologiczny cz. 3

Zrozumiałą jest rzeczą, że na pokrycie takiej ogromnej straty potrzeba wody dostarczać w pożywieniu. Obliczenia dietetyczne podają dla człowieka na dobę około 35 gr wody na 1 kg wagi ciała, ponieważ woda, wydalana z organizmu, stanowi 40 gr na 1 kg, przeto prosty rachunek daje nam na 1 kg ciała 5 gr wody, która powstaje z utlenienia składników organicznych pokarmów.

Wodę potrzebną dla siebie organizm otrzymuje w stanie gotowym i łącznie z pokarmami stałymi.

O ilości wody, wprowadzanej do organizmu z pokarmami roślinnymi, daje wyobrażenie zawartość wody w różnych częściach rośliny, w zdrewniałych częściach około 50%, w ziołach soczystych 70 – 88%, w częściach mięsistych i owocach od 80 do 95%.

Wielkie znaczenie biologiczne wody zależy od jej osobliwych własności fizycznych i chemicznych. Przede wszystkim pierwsza osobliwość – największa gęstość wody w 4° C, związana z tern większa objętość wody poniżej tej temperatury jest wielce doniosła dla Sprawy zamarzania wód. Lody utrzymują się dzięki temu na powierzchni, w głębi pozostają wody o temperaturze wyższej od 0°.