Czynnik biologiczny cz. 2

Ciało człowieka zawiera średnio 58 – 65% wody, mniejsza lub większa ilość jej zależy głównie od zawartości tłuszczów w organizmie, gdyż tkanka tłuszczowa jest najuboższa w wodę. 10%, po niej idą kości z 27%, najwięcej wody jest w cieczach organizmu, tak osocze krwi zawiera 90%. Największą masę wody posiadają mięśnie, a to dlatego że zawartość wody w nich jest znaczna, 77%, a stanowią bardzo poważną część organizmu.

Organizm ludzki traci wodę w wydalinach przez oddychanie i parowanie powierzchni skóry.

Z wydalin w obliczeniu na dobę kał zawiera od 60 do 120 gr, mocz 1250 gr.

Parowanie odprowadza około 930 gr wody w stanie zupełnego spokoju organizmu. Podczas pracy parowanie wzmaga się od 1,5 do 3 litrów, a przy bardzo dużym natężeniu może dojść do 7,5 l.

Woda, wydalana z organizmu, pochodzi tylko w niewielkiej mierze z utlenienia wodoru, znajdującego się w związkach organicznych tkanek, względnie w pokarmach – od 270 do 450 gr. przeważną jej część stanowi woda gotowa, zawarta w organizmie.