Czynnik biologiczny cz. 1

Znaczenie wody dla życia wypływa dobitnie z jej roli w samej budowie komórki – tego podścieliska wszelkiego życia, w budowie najwyższych organizmów, jak również w przemianie materii i energii, do czego sprowadza się samo życie fizyczne.

Będąc niezbędnym składnikiem każdej żywej komórki, woda wchodzi w skład otaczającej komórki cieczy w organizmie złożonym. Pokarmy odżywcze otrzymuje komórka w roztworze wodnym lub w zawiesinie wodnej, przemiana ich w komórce wiąże sie z obecnością wody, woda jest jednym z produktów tej przemiany, za pośrednictwem wody z organizmu następuje wydalanie nie tylko nieużytecznych. lecz często i szkodliwych wytworów przemiany; woda pośredniczy w regulacji ciepła organizmu dzięki swej zdolności parowania.

U wielu organizmów na wodę przypada średnio żywej wagi, ale są zwierzęta morskie, które zawierają daleko więcej wody, np. Ctenopliora, Siphonophora przeszło 90%.

Wśród roślin wodnych wodorosty zawierają niekiedy 95-98% wody.