Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 44

Oczekuje też szkoła od rodziców, że będą chcieli poznać jej regulamin i zarządzenia, że będą wnikać w jej pobudki i zamierzenia, ustosunkują się do jej poczynań wychowawczych życzliwie i z zaufaniem.

Szkoła oczekuje od rodziców, że będą gotowi do współpracy z nią nad wychowaniem swoich dzieci i że stosunek ich do szkoły będzie się opierał na zupełnej szczerości i prawdomówności.

Szkoła oczekuje od rodziców, że będą jej pomocni przy wdrażaniu dziecka do uczciwej pracy, do karności i posłuszeństwa prawu szkolnemu, przez co dziecko dojdzie do umiłowania obowiązków obywatelskich; że przy współpracy ze szkołą nie będą się zasklepiali w trosce o doraźną tylko pomoc dla swego dziecka, lecz będą chcieli wychować dziecko swoje nie tylko na człowieka, dbałego o korzyść własną, ale również na umiejącego czynić dobrze innym. Mając na oku społeczny cel wychowania, rodzice staną się doniosłym, pożytecznym czynnikiem w wychowaniu młodzieży szkolnej w ogóle, a przez to najlepiej przysłużą się dziecku własnemu.