Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 30

Długie spodnie, cywilna czapeczka albo kapelusik i laseczka, a może brak ubrania u półnagich sportowców, przejętych swą rolą, to nie są jedyne oznaki pełno uprawnienia u młodzieży w tym wieku; są jeszcze inne tego objawy, np. częste a celne spluwanie imponuje młodzieńcowi, jest ono bowiem oznaką pogardy dla ludzi, dalej, przechwałki, przeklinanie, picie alkoholu, palenie tytoniu — to są wszystko bezspornie męskie zwyczaje. Dziewczęta mają inne sposoby zwracania na siebie uwagi: sposoby bardziej ciche i spokojne, lecz równie dobrze obliczone na efekt: można się uczynić interesującą przez pewnego rodzaju powściągliwość i milkliwość, przez trzymanie się na uboczu grupami, przez srebrzysty śmiech, afektowany sposób mówienia, posuwisty, jakby płynący chód.

U chłopców najbardziej rzuca się w oczy skłonność do przechwalania się. Przechodząc obok nich, można łatwo usłyszeć wielkie słowa, wygłaszane z grubiańskim akcentem, świadectwo przeraźliwej pewności siebie. Jest w tern poza, ale i błogosławione bytowanie w krainie lat dziecięcych, z której się jeszcze nie wyszło. A przy tym zezuje się na strony, czy odgrywana rola znalazła widzów.