Czego szkoła oczekuje od rodziców cz. 29

Właściwie chodzi tu o cały kompleks jednorodnych, pokrewnych dążności, które psychologia teraz dopiero zaczyna poddawać analizie. Można im dać wspólne miano instynktów wyróżnienia się. Od wczesnego dzieciństwa można już rozpoznać niektóre

z nich: samowola, żądza znalezienia uznania, ambicja społeczna, chęć wywierania wpływu, żądza władzy nad innymi, instynkt walki, pragnienie wolności, a w postaci najwyższej : chęć utrzymania się w karności, poczucie własnej godności w ramach społeczeństwa. U nieopanowanej młodzieży, która nie umie zastanawiać się nad sobą, wybuchają te instynkty eksplozywnie, żywiołowo: młodzież domaga się dla siebie uwagi i miejsca zarówno przy uczcie życiowej, jak i przy kowadle życia, nie licząc się z potrzebą jakichkolwiek względów na innych, nie mogąc się zdobyć na razie jeszcze na żaden czyn ofiarnej miłości i poświęcenia. Już zewnętrznie pragnie młodzież robić wrażenie przez staranny sposób ubierania się, zastosowany możliwie jak najbardziej do panującej mody, albo też przez umyślne lekceważenie mody i wyrafinowane zaniedbanie się w stroju. Psychologicznie jest to zjawisko identyczne. (Młodzież żeńska w tym wieku postępuje tak samo).