Chemia wody cz. 8

Dla sprawdzenia słuszności swej opinii Davy eksperymentuje w naczyniu zamkniętym, z którego wypompowuje powietrze, zamiast ostatniego wtłacza wodór, w wyniku otrzymuje dowód, że woda czysta rozkłada się pod wpływem prądu na wodór i tlen, a nie przeobraża się w inne substancje; wszystkie przeciwne dotychczasowe spostrzeżenia mają swe wyjaśnienie w przemianie materii naczynia albo w zanieczyszczeniach wody.

Porównaliśmy dzieło Davy’ego z dziełem Lavoisiera. Istotnie zasługi obydwóch tych mężów w rozwiązaniu zagadnienia składu wody są analogiczne.

Jeden i drugi mieli do obalenia sąd, wypływający z nieścisłej’ obserwacji; dokonali swego dzieła, wychodząc nie ze stanowiska teoretycznego, lecz szukając oparcia w poprawności, ścisłości, skrupulatności, uwzględnieniu wpływu zmiennych warunków eksperymentowania, o czym nie pamiętali ich poprzednicy.

Rezultat ich pracy – udowodnienie fałszywości dotychczasowego poglądu – był wprawdzie tylko negacją, ale bez wątpienia miał bardzo dodatni pozytywny wpływ na postęp naszej wiedzy zostało ostatecznie ugruntowane pojęcie składu wody. Długa mozolna droga doprowadziła do tego, trzeba było nagromadzić wiele spostrzeżeń, obmyślić i wykonać liczne eksperymenty; w wykonaniu tego dzieła uczestniczył nie tylko genialny wysiłek Lavoisiera i Davy’ego, ale i uporczywy trud skromnych badaczy przyrody, poszukiwaczy prawdy naukowej dostępnej dla umysłu ludzkiego.