Chemia wody cz. 6

Woda hydratacyjna

Woda hydratacyjna

Eksperymentatorzy oznaczyli ciężar gazu wy wiązanego z objętości jego i ciężaru właściwego, przyrost ciężaru strużyn żelaza w rurce porcelanowej, ciężar wody zagęszczonej, która bez zmiany przeszła przez rurkę; z zestawienia dat przekonali się, że ilość wody, która znikła w eksperymencie, przechodząc przez rozżarzone żelazo, równała się ciężarowi gazu zebranego i przyrostowi ciężaru strużyn żelaznych.

Taką była pierwsza analiza wody; zdołano wyodrębnić w niej jeden składnik — wodór, z czasem zdobyto metodę wydzielania obydwóch składników jednocześnie. Opisane pierwsze próby syntezy i analizy wody nie zdołały, jak łatwo się domyślić,  od razu przezwyciężyć głęboko zakorzenionego mniemania o pierwiastkowości wody. Dopiero długi szereg badań ugruntował pogląd na wodę jako na związek wyłącznie wodoru i tlenu. Do pomocy myśli badawczej wciągano coraz to nowe środki lub coraz to doskonalsze narzędzia.

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku wielkie zainteresowanie w świecie naukowym zaczęła budzić elektryczność. Zaprzągnięto ją do analizy wody. Już w 1789 roku holenderscy chemicy Deiman i Paets van Troostwyk rozkładają wodę za pomocą wielkiej machiny elektrycznej