Chemia wody cz. 5

Ten sam Lavoisier podaje na posiedzeniu Akademii nauk 21 kwietnia 1784 notatkę o eksperymentach, wykonanych wespół z Meusnierem, a dowodzących „drogą rozkładu wody, że ten płyn nie jest bynajmniej substancją prostą i że istnieją liczne sposoby otrzymania w większej ilości powietrza palnego, które stanowi zasadniczy składnik jej.

Analiza chemiczna może być całkowita lub częściowa: możemy wszystkie składniki związku wyodrębnić albo wydzielić tylko jeden z nich, a drugi czy w ogóle resztę powiązać ze znaną substancja na nowy związek i zawartość jego czy jej w tym nowym związku oznaczyć ilościowo przez zważenie czy zmierzenie objętości; będziemy mieli wtedy właściwie reakcję wymiany w zastosowaniu do celów analizy.

Retorta szklana A z wodą czystą w ilości uprzednio odważonej była umieszczona w piecyku; szyjka retorty wchodziła do rurki porcelanowej EF, znajdującej się w drugim piecyku i rozgrzanej do czerwoności. Rurkę wypełniały strużyny żelaza i one, rozżarzone do czerwoności, rozkładały parę wodną, napływającą z retorty A. Koniec rurki porcelanowej F łączył się za pomocą S z wężownicą, w której skraplała się para nierozłożona; skroplona woda ściekała do H przez S, a gaz przewodem KK zdążał do dzwona w wannie pneumatycznej.