Chemia wody cz. 4

Angielska woda koperkowa

Angielska woda koperkowa

Dopiero po otrzymaniu wiadomości od Blagdena, asystenta Cavendisha, o eksperymentach angielskich chemików podjął Lavoisier właściwe badania nad składem wody. 24 czerwca 1783 powtórzył Lavoisier w towarzystwie I aplace’a, Le Roy’a, de Vandermonde’a i innych członków Akademii Francuskiej, wreszcie wspomnianego Blagdena eksperyment Cavendisha, o czym referował zaraz następnego dnia na posiedzeniu Akademii. Lavoisjer stwierdza wyraźnie w swym sprawozdaniu, że uczestnicy eksperymentu nie zawahali się przed wnioskiem, iż woda nie jest wcale substancją prostą, lecz przeciwnie jest substancją złożoną z powietrza palnego (wodoru) i powietrza życiowego (tlenu)”) i że ciężar wody wytworzonej równa się ciężarowi gazów.

Lavoisier dodaje tamże, że nie wiedział jeszcze wówczas 0 podobnym eksperymencie u. Monge a gdy następnie porównał wyniki tego badacza i swoje, otrzymał, że funt wody składa się z 0,86866273 tlenu, 0,13133727 wodoru stosunek objętościowy składników wypadł 16919,07 cali3 tlenu do 32321,29 cali3 wodoru.

W ten sposób drogą syntezy został wyraźnie ustalony charakter wody jako związku chemicznego, ale myśl badawcza nie poprzestała na tym i dla kontroli swych wyników – uciekła się do analizy.