Chemia wody cz. 3

Wprawdzie już odkrywca tlenu J. Priestley najpóźniej w kwietniu w tym samym 1781 roku wykonał eksperyment, jak dzisiaj mówimy, mieszaniny piorunującej, przepuszczając iskrę elektryczną przez mieszaninę gazu palnego (wodoru) i powietrza, a więc otrzymał bez wątpienia wodę, ale ten znakomity chemik nie zdołał wyprowadzić właściwego wniosku, pomimo że przyjaciel jego J. Warltire zwrócił mu uwagę na mgłę powstałą.

Jeszcze wcześniej w 1767 roku J. Macquer uczynił spostrzeżenie, iż na skorupie porcelanowej, z którą stykał się płomień wodoru, osiadały krople cieczy przezroczystej, wydającej się niczym innym, jak właśnie wodą, ale i ten badacz nie posunął się do ostatecznej konkluzji.

Tak więc Cavendishowi pozostaje zaszczyt odkrycia składu wody i oznaczenia stosunku ilości wody wytworzonej do ilości gazów zużytych.

Pomimo wiekopomnego odkrycia Cavendisha zagadnienie składu wody nie zostało jeszcze rozwiązane przez współczesnych.

Wielki twórca chemii nowoczesnej, Antoni Wawrzyniec Lavoisier spodziewał się znaleźć w wytworze spalania wodoru kwas, wypływało to z jego teorii kwasów, która domagała się powstania kwasu z połączenia pierwiastku z tlenem, kwasotwórczą zasadą.