Analiza wody cz. 1

Analizę wody możemy wykonać całkowitą lub cząstkową, tj. rozłożyć ją na dwa składniki wolne: wodór i tlen, lub też uwolnić tylko jeden ze składników wodór czy tlen, drugi wiążąc na nowy związek. Łatwiej wykonać jest analizę cząstkową w reakcji wymiany, korzystając z powinowactwa pierwiastków do wodoru czy do tlenu; od niej zaczniemy.

Reakcja wymiany wodoru wody na metal. Wiele metali, które utleniają się łatwo na powietrzu czy w tlenie, czyli spalają się łatwo, dają w zetknięciu z wodą wodór.

Widzieliśmy, że zdolność utleniania się metali, egzotermiczność tego rodzaju reakcji jest bardzo rozmaita, to samo obserwujemy w reakcji wymiany wodoru w wodzie na metal.

Najenergiczniej reagują z wodą sód i potas: rozkładają też one wodę już w zwykłej temperaturze, przy czym wywiązujące się ciepło, osobliwie jeśli się nie zdąży rozproszyć, gdy metal zatrzyma się w jednym punkcie, sprawia, iż wodór może się zapalić. 23 gr sodu wz. 39 potasu daje 1 gr wodoru albo 11,2 litra po sprowadzeniu do 0 stopni i 760mm, w przypadku użycia sodu na każde 23 gr. wywiązuje się 32,5 kalorii kilogramowych.